زبان سایت:  فارسی   / Languge: English

  امروز: 1395/12/2   -    2017/02/20  

شرکت سرمایه گذاری نفت قشم          شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج          شرکت بازرگانی نیک نفت          شرکت خدمات حفاری صنایع نفت          شرکت کنترل گاز اکباتان          شرکت ره گستر نفت          شرکت شیمیایی نفت گستر          شرکت بازرگانی پتروکام          شرکت جوی گستر نفت

مدیران

هیئت ‏مدیره

 

ترکیب اعضای هیئت‏ مدیره شرکت سرمایه‏ گذاری صنعت نفت

اعضای هیئت­ مدیره

تاریخ عضویت

نماینده اعضا

سمت

تاریخ معرفی نماینده

شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج

1394/04/16

مصطفی خاکی

عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

1394/04/16

شرکت سرمایه­ گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

1395/05/02

مهدی سنائی فر

عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

1394/04/16

شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان

1395/07/07

محمود صدیقی تنکابنی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره  (موظف)

1395/07/07

شرکت پالایش نفت جی

1395/07/07

روح اله رجبی

عضو هیئت مدیره (موظف)

1395/07/07

شرکت عملیات اکتشاف نفت

1395/07/07

مصطفی امید قائمی

رئیس هیئت مدیره

(غیرموظف)

1395/07/07

 

 

مدیران کلیدی

نام

سمت

مدرک

محمود صدیقی تنکابنی

مدیرعامل

لیسانس

روح اله رجبی

عضو هیئت مدیره

دکترا 

نعمت­ اله فلسفی

مدیر امور مالی

لیسانس

-

مدیر امور اداری و منابع انسانی

محمود محمدزاده

مدیر حسابرسی داخلی

لیسانس

افشین ابراهیمی فر

مدیر امور حقوقی

فوق­ لیسانس

مهدی رادان

مدیر سرمایه گذاری و توسعه

فوق لیسانس

سخن روز

به گوینده نگاه نکن به آنچه گفته میشود توجه کن

 تماس با ما