زبان سایت:  فارسی   / Languge: English

  امروز: 1395/12/2   -    2017/02/20  

شرکت سرمایه گذاری نفت قشم          شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج          شرکت بازرگانی نیک نفت          شرکت خدمات حفاری صنایع نفت          شرکت کنترل گاز اکباتان          شرکت ره گستر نفت          شرکت شیمیایی نفت گستر          شرکت بازرگانی پتروکام          شرکت جوی گستر نفت

شرکت پتروکام کیش


Petrocom.gif

«شرکت پتروکام کیش» درسال ۱۳۷۶ بعنوان بازوی اجرایی عملیات بازرگانی «شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت» تأسیس شد .

فعالیت‌ها و خدمات :

اهم فعالیت این شرکت عبارت است از ارایهٔ خدمات تجاری در زمینه‌های نفت، گاز و پتروشیمی. این شرکت به منظور فراهم آوردن بازارهای جدید و شبکهٔ توزیع گستردهٔ محصولات هیدروکربنی ایران و همچنین در زمینهٔ ترانزیت و سوآپ فرآورده‌های نفتی در منطقه فعالیت می‌کند.


سخن روز

به گوینده نگاه نکن به آنچه گفته میشود توجه کن

 تماس با ما